Agder Historielag er en regional paraplyorganisasjon som dekker fylkene Aust- og Vest-Agder. Laget ble stiftet i 1914, og har i dag omkring 800 medlemmer, fordelt på 760 abonnenter og 43 lokallag. Lokallagene har rundt 10 000 medlemmer.

Målet for organisasjonen er å fremme historieinteressen i landsdelen og dokumentere fortiden. Aktiviteten er konsentrert rundt utgivelse av magasinet EGDE, og flerbindsverket «Agders Historie».