Her følger en oversikt over årsskrifter utgitt av Agder Historielag fra 1914-2009 med innholdsfortegnelse.

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe gamle årsskrifter av oss.


Mange av dei eldre årsskriftene er ikkje lett å få tak i, og det kan vere mange artiklar som medlemane synest kan vere interessente. I den samanheng kan det vere nytteleg med eit oppdatera årsskriftsregister. Der ein ikkje har vore sikker på artikkelforfattaren har ein utelate å take med nokon, berre namnet på artikkelen og sidenummer. Der det berre er initialer på artikkelforfattaren eller berre forbokstav, har ein ikkje vore sikker på kven det har vore eller at ein ikkje har visst fornamnet.